Neden Yetkili Servis Kullanmalısınız?

İnsanlar sorun yaşadıklarında;

 • Güven veren, sorunu tam olarak anlayan
 • Doğru hizmeti en kısa sürede sunan
 • Saygılı ve uygun fiyat ile süreklilik gösteren bir muhatap ister. 

Yetkili Servisler de bu özellikler için oluşturulmuş kurumsal yapılardır.

Yetkili Servisler:

 • Bağlı olduğu ana üretici -satıcı -Yetkili Firmalar ile yasalardır.(Adı, Adresi-telefonu ile kolay ulaşılabilir, mali ve sigorta gibi yasal kayıt ve yükümlülükleri vardır-faturalı işlemler yapar, çalışanların SGK kaydı vb.)
 • 6502 sayılı Tüketici Kanunu ile Tüketicinin Hakları Yasal güvencededir.  Muhatabı yetkili servis başta olmak üzere Marka olan firmadır.
 • Yetkili servisler; tam ve doğru müdahaleler için sürekli eğitim alan ve denetlenen kişilerden oluşur.
 • Hizmetin kalitesi birçok açıdan denetlenmektedir. Uygun davranmayanların yetkilerini ve kazançlarını kaybetme riski vardır.

Yetkili olmayan servislerin yaptığı işlere güvenebilir miyiz? HAYIR.

Çünkü yasalardaki boşluklar ve mücadele zorluğu sebebi ile birçok müşteriyi ve devleti zarara uğratmaktadırlar.

Yetkili Servisler:

 • Yasal olarak birçok kombinin garanti süresi en az 2 yıldır ve garantinin birinci koşulu ise bu süreçte Mutlaka Yetkili Servis ile çalışılmasıdır.
 • İlk çalıştırma, bakım-onarım ve yedek parça kullanımının, yetkili servis tarafından firmanın öngördüğü koşullarda yapılmasını içerir.
 • Ürünün garantisi yasal güvence altına alınmış olur. Bu süre içerisinde kullanıcılar yetkili servis ile muhataptır. Her markanın servis kalitesi değişse de belli bir kurumsal yapı benimsenmesi sayesinde bu tip iş yerleri devlet tarafından da (Sanayi ve Çalışma Bakanlıkları ve TSE gibi) iyi bir şekilde denetlenir. Ancak bu kurumsal yapının şartlarının yerine gelebilmesi için vergi, sigorta, iş güvenliği, personel eğitimi, kaliteli ekipman, çalışan ve müşteri konfor şartlarının oluşması gerekir. Bunun karşılığı da maliyet anlamına gelmektedir ve bu maliyet doğal olarak ürün satış fiyatına ve müşterilere yansır.
 • Yetkili servisler oldukça iyi hizmet verseler de bazı servisler için zaman zaman elbette şikayetler olabilir. Önemli olan burada iç dış denetim mekanizmalarını kullanarak, şikâyet konusuna göre (ürün, hizmet, davranış vb. ) göre sürekli bir denetim ile kalite iyileştirme ve otoriteyi sağlamaktır.

Yetkili Servisler ile Çalışmanın Avantajları

 • Üretici tarafından teknik personele eğitim sağlanması
 • Orijinal parça kullanılıp kullanılmadığı konusunda şüphe bulunmaması
 • Yapılan işlemin belgeli bir şekilde garanti kapsamında olması
 • Yapılan işlemin kalitesinin üst düzey olması
 • Her türlü işlem için muhatap bulunabilmesi
 • Şikâyet mekanizmasının iyi işlemesi
 • Ürün garantisinin bozulmadan devam etmesi
 • 7/24 hizmet verilmesi
 • Ana firma tarafından 6502 Sayılı Tüketici Kanunu çerçevesinde hizmet ve güvence sağlanması(ürün değişimi dahil)

 

Sonuç olarak yetkili servis kullanımında Warmhaus olarak tavsiyemiz:  

Garanti kapsamında olsun olmasın her türlü şartta mutlaka yetkili servis ile çalışılması ve garanti dışı olsa bile emniyet ve güvenlik söz konusu olduğundan bütün bakım ve onarımların yetkili servislere güvenceli şekilde yaptırılmasıdır.