Çevre Politikamız

Çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı kaynak aktarımı ile ilgili, kuruluşumuzda Ulusal ve Uluslararası bağlayıcı yasalara, bu doğrultuda oluşturulmuş müşteri gerekliliklerine uyum ile birlikte, sistemin performansını sürekli arttırmayı hedefleyen uygulamaların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini işimizin önemli bir parçası olarak kabul ve taahhüt ediyoruz.

Bu bağlamda; çevre dostu ürünler geliştirmek için çalışıyoruz, faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek çevre boyutlarını belirliyor, etkilerini değerlendiriyoruz.