Kalite Politikamız

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 temelinde kurulu kalite ve çevre yönetim sistemimizin sürdürülebilirliği için gerekli kaynakların devamlılığının sağlanmasını taahhüt ediyoruz.

Kalite Yönetim Sistemimizin tariflediği şekilde, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmayı, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmayı, teknolojik gelişmeleri takip ederek, süreçlerimizin verimliliğini artırmayı, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İç ve dış hususların anlaşılması ve ihtiyaçlar ile beklentilerin analiz edilerek belirlenmesini, ürün ve hizmet kalitesi için yasal şartlara ve diğer gerekliliklere tam uyum sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Politikamızın gereklerine tüm çalışanlarımızla tam uyum içerisinde hareket ederek sektörde öncü firma olmayı hedefliyoruz.