Sosyal Sorumluluk Politikamız

Firmamızda tüm güvenlik önlemlerini almayı, kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde yer alan ücret ve ödemeleri yapmayı, çalışma saatlerinin belirlenmesini ve fazla mesai konusunda gönüllülük esasına uymayı, çalışanın kişiliğine, onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ya da psikolojik taciz yada zorlamaya izin vermemeyi, ırk, din, dil her türlü ayrımcılığa izin vermemeyi, işçilerin yetkili sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi, zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı, çocuk işçi çalıştırılmasını önlemeyi, gümrük vb. tüm mevzuatlara uymayı ve çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi taahhüt ederiz.